Arsenal-Middlesbrou
1   1.26
%95
X   6.80
%2
2   15
%3
3.573.361 €  
  Monaco-Montpellier
1   1.67
%84
X   4
%8
2   6.40
%8
2.755.071 €  
  Bournemouth-Tottenham
1   4.10
%16
X   3.70
%9
2   2.04
%76
1.427.294 €